Nhảy đến nội dung
Danh từ trừu tượng (abstract nouns) định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Danh từ trừu tượng (abstract nouns) định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

4.4
(5 votes)

2,109

05/25/2023

Trong ngữ pháp tiếng Anh, danh từ trừu tượng (abstract nouns) là một loại danh từ dùng để chỉ ý tưởng, tình cảm, sự trừu tượng, hoặc khái niệm mà không thể cảm nhận được bằng các giác quan vật lý. Chúng thường đại diện cho các khía cạnh tinh thần, tư duy hoặc trạng thái trừu tượng của một vấn đề.

Danh từ trừu tượng không có hình ảnh cụ thể và thường không thể được đếm hoặc đo lường. Chúng thường được sử dụng để diễn đạt các ý nghĩa trừu tượng và cảm xúc.

 • Ví dụ, "love" (tình yêu), "happiness" (hạnh phúc), "knowledge" (kiến thức) là các danh từ trừu tượng.

Danh từ trừu tượng không có hình thức số ít và số nhiều. Chúng thường được sử dụng với các từ trạng từ hoặc từ trợ động từ để tạo nên một ý nghĩa hoàn chỉnh trong câu.

Danh từ trừu tượng có thể được phân thành các loại sau:

 1. Tình cảm và cảm xúc (Emotions and Feelings):
 • Love (tình yêu)
 • Happiness (hạnh phúc)
 • Sadness (buồn)
 • Anger (giận dữ)
 • Fear (sợ hãi)
 • Joy (vui sướng)
 1. Ý tưởng và khái niệm (Ideas and Concepts):
 • Freedom (tự do)
 • Justice (công bằng)
 • Democracy (dân chủ)
 • Equality (bình đẳng)
 • Truth (sự thật)
 • Wisdom (trí tuệ)
 1. Trạng thái tâm lý và tính chất trừu tượng (Psychological States and Abstract Qualities):
 • Confidence (tự tin)
 • Patience (kiên nhẫn)
 • Honesty (trung thực)
 • Curiosity (tò mò)
 • Generosity (hào phóng)
 • Respect (tôn trọng)

Ví dụ:

 • "She was overwhelmed by a sense of joy after receiving the good news." (Cô ấy cảm thấy bị tràn ngập bởi một cảm giác vui sướng sau khi nhận được tin tốt lành.)
 • "His dedication to his work is admirable." (Sự cống hiến của anh ấy đối với công việc là đáng ngưỡng mộ.)
 • "The concept of beauty is subjective and varies from person to person." (Khái niệm về vẻ đẹp là chủ quan và khác nhau từ người này sang người khác.)

Việc hiểu và sử dụng danh từ trừu tượng đúng cách là một phần quan trọng trong việc truyền đạt ý nghĩa trừu tượng và tư duy trong tiếng Anh.

Bình luận

Notifications
Thông báo