Nhảy đến nội dung

WE TAKE YOUR IELTS SCORE HIGHER

Catch the trend, get ready for your 2021 IELTS exam by practicing our 100+ IELTS mock tests for FREE.

1,000,000 other students are also using our free services.
START NOW

Join our live lessons for advice from the expertsmới

Build your confidence in all IELTS skills and prepare for studying abroad with our daily live lessons

Writing
Academic Writing Task 1 - Dynamic Charts

Academic Writing Task 1 - Dynamic Charts

Daniel H.
 • 21/06/2021
 • 12:00 - 13:00 (GMT +0)
 • 1,100+ Attending
 • English
 • Free
Join
Writing
Academic Writing Task 2 - Discuss Both Views Essays: Business & Economics

Academic Writing Task 2 - Discuss Both Views Essays: Business & Economics

Samuel T.
 • 24/06/2021
 • 11:00 - 12:00 (GMT +0)
 • 700+ Attending
 • English
 • Free
Join
Speaking
Current IELTS Speaking Test Questions & Topics

Current IELTS Speaking Test Questions & Topics

Mary T.
 • 28/06/2021
 • 12:00 - 13:00 (GMT +0)
 • 650+ Attending
 • English
 • Free
Join
Explore More
Đề thi IELTS mới nhất

Bí quyết thi IELTS trong ngày

WHAT IS SIGNPOST EXPRESSION IN IELTS LISTENING?

3.7
(34 votes)

Signpost expression is something you must have heard of quite a few times before entering an IELTS test, so what exactly is it and why is it...

Listening Tips

28 Jul 2020

Vì sao nên sử dụng IELTS Online Tests?
Thực hành trên các đề thi IELTS thật

Thực hành trên các đề thi IELTS thật

Các đề thi Nghe và Đọc IELTS dựa trên các đề thi IELTS chính thức trong cuốn Cambridge IELTS

Vận hành bởi cộng đồng

Vận hành bởi cộng đồng

Được tạo nên bởi cộng đồng các giáo viên IELTS, các cựu giám khảo IELTS và các cựu thí sinh

Công cụ phân tích toàn diện

Công cụ phân tích toàn diện

Tính năng My Analytics là công cụ giúp các bạn đặt mục tiêu điểm IELTS, phân tích quá trình học tập của bạn để bạn có thể cải thiện điểm

Xem điểm số và Giải thích chi tiết cho đáp án

Xem điểm số và Giải thích chi tiết cho đáp án

Sau khi làm bài thi thử của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra điểm số bài Nghe và Đọc cũng như xem phần đáp án của mình

Sử dụng hoàn toàn MIỄN PHÍ

Sử dụng hoàn toàn MIỄN PHÍ

Các bài luyện tập IELTS của chúng tôi miễn phí mãi mãi. Chúng tôi ở đây để giúp các bạn chuẩn bị cho việc du học, nhập cư và tìm kiếm việc làm

Tăng điểm số IELTS của bạn

Tăng điểm số IELTS của bạn

Using our online tests for IELTS preparation is proven to help students improve by 0.5 - 1.5 .

Đứng số #1 trong lĩnh vực luyện thi IELTS

120+

Quốc gia

2,500,000

Thí sinh

3,000,000

Bài thi được hoàn thành

100+

Bài test Academic

20+

Bài test General Training

10,000+

Tổng số câu hỏi
Liên hệ
Notifications
Thông báo