Nhảy đến nội dung

Sẵn sàng cho bài thi IELTS Reading của bạn

Ôn luyện để đạt band 7+ Reading với các gói sản phẩm IELTS của chúng tôi và nhận đánh giá từ các giám khảo chấm thi giàu kinh nghiệm đến từ UK.
Mới

AI-Powered Speaking Evaluation Service

4,221 đã bán
Instant insights and precise details. Improve speaking with AI-Powered Evaluation – your helpful communication partner.

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

5,246 đã bán
Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.

Thi thử IELTS Speaking

4,042 đã bán
Bạn có muốn thi thử để nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Speaking của mình? Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được đánh giá bởi giám khảo chấm thi chuyên nghiệp.

Thi thử IELTS Writing

13,136 đã bán
Bạn có muốn nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Writing của mình? Nộp bài và sử dụng dịch vụ chấm thi của chúng tôi để nhận kết quả trong vòng 48h.

IELTS Writing - Sample Essays (General Training)

3,113 đã bán
Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

IELTS Writing - Sample Essays (Academic)

3,681 đã bán
Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

IELTS Reading - Super PDF Pack

10,130 đã bán
Bao gồm 120+ đề thi IELTS Reading (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

IELTS Listening - Super PDF Pack

8,323 đã bán
Bao gồm 120+ đề thi IELTS Listening (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

Video Lessons Package

1,294 đã bán
This series includes 300+ IELTS live lesson videos which are brought by our IELTS experts and instructors. By following our trainers' guidance, you definitely boost your Listening, Reading, Writing & Speaking skills and meet your target score!

IELTS Self Study Course

42,290 đã bán
This streamlined program is perfect for the independent learner aiming for a high band score, providing essential tips and strategies for success.

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.

 
8,99 US$
 
5,246 đã bán
Chọn Mua

IELTS Listening - Super PDF Pack

Bao gồm 120+ đề thi IELTS Listening (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

 
1,99 US$
 
8,323 đã bán
Chọn Mua

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.

 
8,99 US$
 
5,246 đã bán
Chọn Mua

IELTS Reading - Super PDF Pack

Bao gồm 120+ đề thi IELTS Reading (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

 
1,99 US$
 
10,130 đã bán
Chọn Mua

Thi thử IELTS Writing

Bạn có muốn nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Writing của mình? Nộp bài và sử dụng dịch vụ chấm thi của chúng tôi để nhận kết quả trong vòng 48h.

 
19,99 US$
 
13,136 đã bán
Chọn Mua

IELTS Writing - Sample Essays (General Training)

Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

 
5,00 US$
 
3,113 đã bán
Chọn Mua

IELTS Writing - Sample Essays (Academic)

Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

 
5,00 US$
 
3,681 đã bán
Chọn Mua
Mới

AI-Powered Speaking Evaluation Service

Instant insights and precise details. Improve speaking with AI-Powered Evaluation – your helpful communication partner.

 
1,99 US$
 
4,221 đã bán
Mua ngay

Thi thử IELTS Speaking

Bạn có muốn thi thử để nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Speaking của mình? Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được đánh giá bởi giám khảo chấm thi chuyên nghiệp.

 
19,99 US$
 
4,042 đã bán
Mua ngay

Phương thức thanh toán

Notifications
Thông báo