Nhảy đến nội dung

Thời gian giao hàng: Giao hàng liên tục các ngày trong tuần.

- Với các sản phẩm ảo giao hàng ngay tức thì.

- Với các sản phẩm mà cần có giáo viên tương tác sẽ được thực hiện và chuyển giao trong vòng 48 tiếng.

Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài: 02471018889 hoặc gửi email tới hi@ieltsonlinetests.com.

Các Tips mới nhất

Làm mới

The Best IELTS Textbooks for International Students

It’s easy to get overwhelmed with so many book options alone, which is why we

Recent Actual Tests27,782

Here Are 378 High Frequency Words in IELTS Listening

School a. Library 1. Shelf 2. Librarian 3. The stacks 4.

Listening Tips278,408

IELTS mock test listening

There are 40 questions altogether. Each question carries one mark. For each

Listening Tips78,826

Latest IELTS Speaking Cue Card with analysis and Model Answer

Here is a detailed analysis of one of the latest ielts speaking cue card

Speaking Recent Actual Tests111,617

IELTS Listening tips

- In Listening, use the example at the beginning of the first section to

Listening Tips103,169
Notifications
Thông báo