Nhảy đến nội dung
CÁCH XIN BREAKDOWN ĐIỂM TỪNG TIÊU CHÍ CỦA IELTS TỪ BRITISH COUNCIL

CÁCH XIN BREAKDOWN ĐIỂM TỪNG TIÊU CHÍ CỦA IELTS TỪ BRITISH COUNCIL

3.3
(56 votes)

18,458

11/01/2022

Chắc rất nhiều bạn đã từng rơi vào trường hợp được 5.5 hoặc 6.5 writing hoặc speaking, nhưng không biết tiêu chí nào đang khiến mình không lên nổi 7.0. Thì đây là một cách cực kỳ hay để British Council release từng tiêu chí điểm cho bạn.

Bước 1: Gửi email tới IGDisclosures@britishcouncil.org

Tiêu đề: Requesting Breakdown of IELTS Score - [TÊN THÍ SINH]

Dear British Council,

My name is [................]. In accordance with the GDPR, I am writing to ask for a breakdown of my IELTS scores for the following exam:

Test Date:

Test Centre Name and Number: British Council - VN001

Test Centre Address: 96 Lo Duc Street, Dong Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Vietnam

Test type: Computer-based

Areas of the test I would like all stored information about: Writing, Speaking, Reading and Listening

I have also attached a copy of my passport so that you can confirm my identification, but please do not hesitate to contact me if you need any other information to process my request.

Many thanks,

Bước 2: Nhớ đính kèm passport hoặc căn cước để họ check thông tin nhé.

Bước 3: Chờ khoảng 15-30 ngày để họ xử lý request.

CÁCH XIN ĐIỂM THÀNH PHẦN KHI THI IELTS TẠI IDP

Về cơ bản, nội dung mail xin không có gì thay đổi, vẫn là những thông tin cơ bản: họ và tên, ngày thi, các kỹ năng muốn xin điểm breakdown, địa điểm thi. Tuy nhiên, với IDP, các bạn sẽ gửi tới địa chỉ Email của IDP, chứ không thông qua mail của BC nữa.

Cụ thể như sau:

Dear IDP,

My name is _____________. In accordance with the GDPR, I am writing to ask for the breakdown of my IELTS score for the following exam:

  • Test date:

  • Test center name & number:

  • Candidate number:

  • Test module: (IELTS Academic hay IELTS General)

  • Test type: (Paper hay Computer-delivered)

  • Test center address:

  • Areas of the test I would like all stored information about: Listening, Reading, Writing and Speaking.

I have also attached a copy of my passport / ID card so that you can confirm my identification, but please do not hesitate to contact me if you need any further information to process my request.

Your sincerely,

ĐỊA CHỈ GỬI MAIL: privacyofficer@idp.com

Bình luận

Notifications
Thông báo