Nhảy đến nội dung

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

4,631 đã bán
Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.
8,99 US$

Thi thử IELTS Speaking

3,273 đã bán
Bạn có muốn thi thử để nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Speaking của mình? Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được đánh giá bởi giám khảo chấm thi chuyên nghiệp.
19,99 US$

Thi thử IELTS Writing

10,801 đã bán
Bạn có muốn nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Writing của mình? Nộp bài và sử dụng dịch vụ chấm thi của chúng tôi để nhận kết quả trong vòng 48h.
19,99 US$

IELTS Writing Samples Collection Volume 2: General Training

2,726 đã bán
Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.
5,00 US$

IELTS Writing Samples Collection Volume 1: Academic

2,970 đã bán
Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.
5,00 US$

IELTS Reading Test Super PDF Pack

7,871 đã bán
Bao gồm 120+ đề thi IELTS Reading (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!
1,99 US$

IELTS Listening Test Super PDF Pack

6,465 đã bán
Bao gồm 120+ đề thi IELTS Listening (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!
1,99 US$

Video Lessons Package

1,075 đã bán
This series includes 300+ IELTS live lesson videos which are brought by our IELTS experts and instructors. By following our trainers' guidance, you definitely boost your Listening, Reading, Writing & Speaking skills and meet your target score!
29,99 US$

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.

 
8,99 US$
 
4,631 đã bán
Chọn Mua

IELTS Listening Test Super PDF Pack

Bao gồm 120+ đề thi IELTS Listening (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

 
1,99 US$
 
6,465 đã bán
Chọn Mua

Video hướng dẫn luyện thi IELTS

Loạt video bao gồm toàn bộ các video từ Jamie - chuyên gia IELTS của chúng tôi. Jamie sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm đối với từng loại câu hỏi để đạt band điểm mục tiêu trong bài thi Listening, đồng thời cách để tìm thông tin hiệu quả nhất và câu trả lời chính xác nhất trong một bài đọc dài.

 
8,99 US$
 
4,631 đã bán
Chọn Mua

IELTS Reading Test Super PDF Pack

Bao gồm 120+ đề thi IELTS Reading (Academic & General Training), gói sản phẩm dưới dạng PDF tổng hợp từ thư viện đề thi của chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập và ôn luyện ở bất kỳ đâu!

 
1,99 US$
 
7,871 đã bán
Chọn Mua

Thi thử IELTS Writing

Bạn có muốn nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Writing của mình? Nộp bài và sử dụng dịch vụ chấm thi của chúng tôi để nhận kết quả trong vòng 48h.

 
19,99 US$
 
10,801 đã bán
Chọn Mua

IELTS Writing Samples Collection Volume 2: General Training

Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

 
5,00 US$
 
2,726 đã bán
Chọn Mua

IELTS Writing Samples Collection Volume 1: Academic

Gồm 33 đề thi và 100+ bài mẫu, chủ đề phong phú, nội dung đa dạng cho cả task 1 và task 2 Writing. Với mỗi bài mẫu, giám khảo chấm thi của chúng tôi đã đánh giá chi tiết, xác thực và đưa ra cách làm phù hợp.

 
5,00 US$
 
2,970 đã bán
Chọn Mua

Thi thử IELTS Speaking

Bạn có muốn thi thử để nhận được đánh giá chi tiết để cải thiện kỹ năng Speaking của mình? Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được đánh giá bởi giám khảo chấm thi chuyên nghiệp.

 
19,99 US$
 
3,273 đã bán
Mua ngay

Phương thức thanh toán

Notifications
Thông báo