Nhảy đến nội dung

Đã diễn ra

Thời gian
Cannot be later.
Cannot be later.
Study abroad
28
July
11:00 SA
(GMT +0)

Tìm việc ở Anh Quốc: Chọn trường và ngành học có tác động thế nào đến cơ hội tìm việc sau khi kết thúc khoá học?

Linh Trinh
Sinh viên thường chỉ tìm đến sự trợ giúp của dịch vụ hoặc những chuyên gia tư vấn hướng nghiệp khi các bạn nảy sinh nhu cầu tìm việc, thường là gần hoặc sau khi tốt nghiệp. Thường thì đây là một thời điểm đã quá muộn để các bạn có thể được
Miễn phí
Xem lại Chi tiết
Speaking
26
July
12:00 CH
(GMT +0)

Speaking - Talking about Culture & Leisure

Mary T.
In our free webinar this week, our IELTS expert will help you prepare for the IELTS Speaking test by focusing on a very common topic - culture and leisure activities. You'll have the opportunity to suggest answers and receive feedback
Miễn phí
Xem lại Chi tiết
Writing
22
July
10:00 SA
(GMT +0)

Academic Writing Task 2 - Problem & Solution Essays

Annelie P.
In this free interactive webinar, our IELTS expert will show us how to write a great Problem & Solution Essay for Academic Writing Task 2. You'll have the opportunity to ask questions and give example answers throughout the presentati
Miễn phí
Xem lại Chi tiết
Vocabulary
19
July
12:00 CH
(GMT +0)

Vocabulary for IELTS 2 - Register, Connotation & Idioms

Daniel H.
In this free interactive webinar, our IELTS expert will show us how to develop an effective advanced vocabulary for IELTS. You'll have the opportunity to ask questions and give example answers throughout the presentation, along with t
Miễn phí
Xem lại Chi tiết
Notifications
Thông báo