ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
IELTS คืออะไร สอบ IELTS ค่าสอบเท่าไหร่ มีเรื่องใดต้องรู้บ้าง

IELTS คืออะไร สอบ IELTS ค่าสอบเท่าไหร่ มีเรื่องใดต้องรู้บ้าง

5.0
(1 votes)

IELTS คืออ ะไร คำถามสำหรับน้อง จำนวนมากที่ต้องการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนำไปพิจารณาแล้วเลือกสอบนำคะแนนไปใช้ตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ IELTS ค่าสอบกี่บาท คะแนน IELTS สอบแล้วควรได้กี่เท่าไหร่ ทุกคำถามเกี่ยวกับไอเอลได้รวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วไปศึกษาข้อมูลดี เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับวางแผนและเลือกสอบ IELTS ได้ตรงกับที่ตนเองคาดหวังเอาไว้เลย

การสอบ IELTS คืออะไร สำคัญมากแค่ไหน

International English Language Testing System หรือการสอบ IELTS คือ การทดสอบทางภาษาอังกฤษเพื่อวัดทักษะของตัวผู้สอบสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจ ตัวข้อสอบมีมาตรฐานระดับสากลชัดเจน ผ่านการยอมรับจากองค์กรทั่วโลกมากกว่า 10,000 แห่ง เกิน 140 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) วัตถุประสงค์สำคัญของตัวผู้สอบเองเพื่อนำไปใช้ยื่นเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยทั้งในเมืองไทย ต่างประเทศ, การยื่นสมัครงาน รวมถึงการย้ายถิ่นฐาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน หรือต่างประเทศใด ก็ตามหากต้องการเทียบทักษะด้านภาษาอังกฤษก็จะนิยมใช้ผลคะแนนไอเอลเป็นเกณฑ์

IELTS สอบอะไรบ้าง มีรูปแบบการสอบอย่างไร

ด้วยความที่ IELTS คือ การทดสอบเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นสิ่งที่ IELTS สอบจะแบ่งออกด้วยกัน 4 ทักษะ ประกอบไปด้วย

 • การฟัง (Listening)
 • การอ่าน (Reading)
 • การเขียน (Writing)
 • การพูด (Speaking)

ทั้งนี้ในการเลือกสอบ IELTS มักมี Format ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการออกสอบในรอบนั้น และยังเลือกรูปแบบการสอบได้ดังนี้

 • IELTS Academic เน้นสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งชั้นตรี, โท, เอก เนื้อหาการสอบจะเข้มข้นมากที่สุด
 • IELTS General Training เป็นการสอบเพื่อนำคะแนนไปสมัครงาน เรียนต่อระดับต่ำว่าปริญญา หรือการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เนื้อหาจะเบากว่าแบบแรก
 • IELTS for UKVI สอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรกรณีไปเรียนต่อ ย้ายไปทำงาน ย้ายถิ่นฐาน
 • IELTS Life Skills จะทดสอบแค่การพูดและฟังสำหรับคนที่เดินทางไปสหราชอาณาจักรหรือบางประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IELTS ค่าสอบเท่าไหร่ สมัครสอบได้ที่ไหน

 • IELTS Regular Test (Academic และ General Training) ทั้งประเภท Paper / Computer คนละ 7,100 บาท
 • IELTS UKVI ทั้งประเภท Paper / Computer คนละ 7,710 บาท
 • IELTS Life Skills ค่าสอบอยู่ที่ 5,800 บาท

การสมัครสอบไอเอล สามารถเลือกสมัครได้ผ่าน 2 สถาบันที่ผ่านการยอมรับและเปิดให้ดำเนินการ นั่นคือ IELTS British Council และ IELTS IDP ซึ่งในส่วนของ IELTS ค่าสอบจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร สถานที่สอบ และอื่น เพิ่มเติมได้ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันเลย

การสอบ IELTS คือ สิ่งที่หลายคนคาดหวังเอาไว้และอยากทำออกมาให้ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อตัดสินใจจ่าย IELTS ค่าสอบไปเรียบร้อยก็ต้องตั้งเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนไอเอลออกมาตรงตามเป้าหมาย นำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

Comments:

Notifications
ข้อความ